• 1
  • 2

19.03.2023. – 4 Niedziela Wielkiego Postu / REKOLEKCJE /

7:30

+Stanisława Świątek w 9 r.śm.

9:00

+Annę Kupczyk w 3 r.śm., Daniela Kupczyk, Janinę, Józefa, Krzysztofa Strzeżek, Piotra Kiełczewskiego,  zm. z Cr.

10:30

+Józefę, Kazimierza Strzałkowskich, Krzysztofa Gwiazdę, Zdzisława Kowalczyka.

+Bogusława Grzanka (greg. 19).

12:00

ZBIOROWA:

- Dziękczynna z prośbą o błog. Boże dla Kacpra w 9 rocz. urodzin i Antosia w 3 rocz. urodzin.

- Dziękczynna z okazji urodzin Sebastiana z prośbą o błog. Boże i opiekę M.B. dla Jubilata i Jego Rodziny.

+Jana, Helenę, Stanisława Przybylskich, Mariannę, Konrada Budzik, Weronikę, Wacława Nowak.

+Zbigniewa Klepacza (imieninowa).

+Krzysztofa Gamoń w 2 r.śm.

+Mariannę Szewczyk w 4 r.śm., Leona Szewczyka.

+Józefa Kowalczyka (imieninowa), Henryka, Henrykę Gielecińskich, Janinę Michała Kowalczyk.

+Józefa Rodka (imieninowa).

+Józefę, Stefana Maroszków, Józefa Maroszka, zm. z Cr. Maroszków, Korczaków.

+Irenę Dawiczewską, Wacława Dawiczewskiego.

+Helenę Zaporską w 4 r.śm.

+O potrzebne łaski do zbawienia duszy Sławka i zm. z Cr. Jakubczak, Kozera.

+Olgę, Zinowija, Marię, Jewgeniusza i o zdrowie dla Olega, Dżoani, Daniela, Walerii, Wiktorii.                                                      NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

17:00

+Józefa Kleparskiego, zm. z Cr. Kleparskich.

20.03.2023. – Poniedziałek / REKOLEKCJE /  

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP

7:00

+Bogusława Grzanka (greg. 20).

11:00

- Dziękczynna z prośbą o błog. Boże, opiekę M.B. i potrzebne łaski dla Barbary w dniu urodzin.

17:00

+Joannę, Zdzisława Siedleckich.

18:30

+Józefa Gajewicza.

21.03.2023. – Wtorek / REKOLEKCJE /

7:00

+Pawła Dylakiewicza (int. ucz. pogrz.).

11:00

+Mirosława Furmańczyka (int. od kolegów z Firmy Babik).

17:00

+Bogusława Grzanka (greg. 21).

18:30

+Roberta Michalskiego (int. od sąsiadów).

22.03.2023. – Środa / REKOLEKCJE /

7:00

+Bogusława Grzanka (greg. 22).

11:00

+Eugenię Zasiewską w 18 r.śm., Cr. Zasiewskich, Kwaśniewskich, Laudonów, Gajewskich, Artura Strzegowskiego.

17:00

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i św. Rity:

- O Dary Ducha Świętego i błog. Boże dla Jakuba.

- O zdrowie dla córki Hani.

- W int. małżeństwa Jerzego i Katarzyny.

-O łaskę zdrowia dla Kamila.

+Remigiusza Pruś w 9 r.śm.

+Zofię Ambroziak w 44 r.śm. z Rodzicami.

18:30

+Stanisława Witczaka w 22 r.śm.

23.03.2023. – Czwartek

7:00

+Bogusława Grzanka (greg. 23).

+Pawła Dylakiewicza (int. od kolegów i koleżanek z pracy Marcina).

17:00

+Krystynę Wojciechowską (int. od pracowników Firmy Deler).

24.03.2023. – Piątek

7:00

+Bogusława Grzanka (greg. 24).

+Mirosława Furmańczyka (int. ucz. pogrz.).

17:00

+Helenę, Władysława Adamczyk.

25.03.2023. – Sobota

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO

7:00

+Bogusława Grzanka (greg. 25).

+Piotra Kiełczewskiego (int. od mieszkańców ul. P.O.W.).

17:00

+Józefa Kordowskiego w 30 r.śm., Stefanię, Jana Osińskich.

+Halinę Rupiewicz w 2 r.śm., Józefa Rupiewicza, Mirosława Rupiewicza.

26.03.2023. – 5 Niedziela Wielkiego Postu

7:30

+Antoniego, Janinę w 1r.śm. Stańczyk, z Rodzicami, Józefę Stępniewską w 1 r.śm.

9:00

Mariana Kozarynę w 32 r.śm., żonę Bogusławę.

10:30

Jana Woźnego.

+Bogusława Grzanka (greg. 26).

12:00

ZBIOROWA:

+Zofię Frączak w 10 r.śm., Henryka Frączaka.

+Pawła Czupryjaka w 4 r.śm.

+Tadeusza, Janinę Pietrzak.

+Genowefę Lipską w 18 r.śm.

+Bronisławę, Tadeusza, Bogdana Pawlaczyków, Cr. Lijewskich, Pawlaczyków,

+Janinę Burzyńską w 5 r.śm.

+Krzysztofa, Helenę Rek w 18 r.śm., Stanisława Reka, Stefanię, Henryka Gutowskich.

+Martę Bessarab w 17 r.śm.

17:00

+Leokadię, Józefa Świtała.