• 1
  • 2

Sobota 15 VIII Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7:30

+ Andrzeja Kaleta w 8 r. śm. i jego rodziców   

9:00

W 50 lecie zawarcia zw. małżeńskiego Alicji i Stanisława z prośbą o dalsze łaski i bł. Boże

10:30

+ Zofię, Stanisława Karpińskich

Za Ojczyznę i Wojsko Polskie

17:00

+ Mieczysława, Halinę Olczak

18:00

Ślub Katarzyny i Bartosza

Niedziela 16 VIII

7:30

+ Romana Siudak     

9:00

+ Magdalen, Jana Skarzyńskich i zm. z c. rodz.        

10:30

+ Kazimierę Kulczycką w 12 r. śm.       

12:00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla Anny i Józefa T. w 60 r. ślubu

Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę dla Justyny i Łukasza S.

+ Helenę, Franciszkę, Józefa Zaporskich, Katarzynę, Adama Niegowskich

+ Mariannę, Szczepana, Romana, Krzysztofa, Izabelę, Krystynę Poniewierskich

+ Stanisława Fabijańczyka

+ Mariannę, Władysława Feliksiak

+ Marię Czerwińską (od rodz. Kamizelów)

+ Mariannę Kozińską, Krzysztofa Srzeżka (int. od m. ul. P.O.W)

+ Eugenię Duraj w 3 r. śm., Stefana Duraj

17:00

+ Leokadię Białkowską, zm. z rodz. Białkowskich, Wielgusów, Pietrusińskich   

Poniedziałek 17 VIII

7:00

+ Monikę w 18 r. śm.

17:00

+ Tadeusza Cylińskiego (int. od ucz. pogrzebu)           

Wtorek 18 VIII

7:00

 

17:00

+ Janinę w 4 r. śm., Mieczysława Sobczaków

Środa 19 VIII  

7:00

 

17:00

Nowenna do MB Nieustającej Pomocy  (intencje zbiorowe)

Czwartek 20 VIII

7:00

 

17:00

+ Jadwigę Wrona (int. od ucz. pogrzebu)          

Piątek 21 VIII                                                       

7:00

 

17:00

+ Jadwigę Wrona (int. od Kółek Żywego Różańca)   

Sobota 22 VIII

7:00

+ Jadwigę, Andrzeja Szczepańskich, Ewę, Jana Suwarskich    

17:00

Nabożeństwo do św. Rity (intencje zbiorowe)

Niedziela 23 VIII

7:30

+ Mariannę, Hannę, Wacława Budzikowskich       

9:00

+ Jana Grzejszczyka         

10:30

+  Franciszka, Mariannę, Juliannę, Stanisława Kostaniak, Władysława Konarzewskiego        

12:00

- Dziękczynna w 15 rocz. ślubu Barbary i Tomasza z prośbą o dalszą błogosławieństwo

+ Marię Czerwińską (int. od rodz. Pietroniów)

+ Mariannę Kozińską, Krzysztofa Srzeżka (int. od m. ul. P.O.W)

+ Jadwigę Wrona (83 rocz. ur.)

15:00

Ślub Małgorzaty i Szymona     

17:00

+ Mirosława Blocha w 1 r. śm.   

     

 

Żal doskonały i Komunia Duchowa

ŻAL DOSKONAŁY

w czasie pandemii koronawirusa

Częścią Tradycji Kościoła katolickiego jest przekonanie, że „żal doskonały”, czyli taki, który przeżywamy ze względu na miłość do Boga, połączony z pragnieniem spowiedzi, gdy tylko będzie to możliwe. Skutkuje on odpuszczeniem grzechów ciężkich.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości» (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” (nr 1452).

Jak wzbudzić akt żalu doskonałego?

W sytuacji, gdy nie ma możliwości wyznania grzechów przed kapłanem, należy:

  1. wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia sakramentu pokuty (z postanowieniem przystąpienia do niego przy najbliższej okazji);
  2. zrobić rachunek sumienia i w odniesieniu do wykrytych grzechów postanowić nie popełniać ich w przyszłości (jak w ramach przygotowania do spowiedzi sakramentalnej);
  3. wzbudzić w sobie żal za popełnione grzechy ze względu na miłość do Boga – tak uczciwie, jak tylko potrafimy; można wypowiedzieć formułę: „Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu” albo przeczytać np. Psalm 51(50);
  4. przyjąć sobie jakiś czyn pokutny w ramach pokuty za grzechy;
  5. przyjąć Komunię św. (sakramentalnie lub duchowo).

 

KOMUNIA DUCHOWA 

Sobór Trydencki (1551) naucza: „Odnośnie do korzystania z tego świętego sakramentu ojcowie nasi słusznie i mądrze rozróżnili trzy sposoby jego przyjmowania. Uczyli, że: jedni przyjmują go tylko sakramentalnie, jak grzesznicy; inni tylko duchowo, mianowicie ci, którzy w pragnieniu spożywając ów podawany niebiański chleb – żywą «wiarą, która działa przez miłość» – odczuwają jego owoc i pożytek; inni wreszcie przyjmują go zarówno sakramentalnie, jak i duchowo” (Sobór Trydencki, Dekret o Najświętszym Sakramencie Eucharystii, r. 8).

  1. W czasie transmisji Mszy św.

Należy uczestniczyć w liturgii, słuchając i odpowiadając, biorąc udział w śpiewach. Trzeba odłożyć wtedy na bok wszystkie inne sprawy. W czasie udzielania Komunii św. trzeba wzbudzić w sobie pragnienie przyjęcia Jezusa Eucharystycznego i sakramentalnego zjednoczenia z Nim. Można wypowiedź słowa modlitwy, na przykład proponowanej poniżej, a także przedłużyć Komunię duchową na czas dziękczynienia po Mszy św., odmawiając inne modlitwy, zwłaszcza Akty uwielbienia czy Litanię do Serca Pana Jezusa.

  1. Poza transmisją Mszy św.

W sytuacji, gdy nie ma możliwości przyjęcia Komunii św. poprzez spożycie Ciała/Krwi Pańskiej, można wzbudzić pragnienie przyjęcia Komunii i powiedzieć o nim Bogu w dowolnej formie, prosząc o sakramentalne zjednoczenie z Chrystusem. Skutkuje to faktycznym przyjęciem łaski Najświętszego Sakramentu. Poza transmisją Mszy św. warto zacząć od aktu pokuty, rozważenia czytań z dnia, a przed aktem Komunii duchowej odmówić modlitwę Pańską oraz „Panie, nie jestem godzien…”.

Modlitwa Komunii duchowej według papieża Franciszka

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, O mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.