OGŁOSZENIA PARAFIALNE na XVIII Niedzielę Zwykłą 2 sierpnia znajdują się w zakładce Ogłoszenia parafialne.

 

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii Ks. Kardynał Kazimierz Nycz odwołał dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Tym samym od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są wyłącznie osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi  i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Nadal obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przez wiernych w kościele i zachowanie dystansu społecznego.

 

W czasie epidemii.

Nie będzie udzielanych chrztów w niedzielę. Chrzty będą dla każdego dziecka indywidualnie w soboty w godz. 15.00 - 16.00.      Od września sakrament Chrztu będzie udzielany w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30.           

W niebezpieczeństwie śmierci, rodzice mogą sami ochrzcić „z wody” a dopełnienie nastąpi po chorobie.  Do „chrztu z wody” należy użyć bieżącej wody polewając trzykrotnie główkę dziecka. Wypowiadamy imię (imiona) dziecka „N. ja ciebie chrzczę w imię Ojca (polewamy wodą) i Syna (polewamy wodą), i Ducha Świętego (polewamy wodą). Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.”   

Pogrzeby będą miały tylko dwie stacje: wprowadzenie trumny z ciałem do kościoła (bez pożegnania w kaplicy), Msza i przejazd na cmentarz.