• 1
  • 2

19.11.2023. – 33 Niedziela Zwykła

7:30

+Mirosława Furmańczyka (greg. 19), Waldemara Furmańczyka.

9:00

+Tadeusza Augusiewicza w 14 r.śm.,  Stanisławę, Jana Augusiewiczów, Mariannę, Stanisława Jabłońskich.

10:30

+Włodzimierza Kaczorowskiego w 10 r.śm., Mirosława, Jagódkę Kaczorowskich, Aleksandrę Kowalczyk, zm. z Cr.

+Wincentego Kaczmarka w r.śm., Władysława Wróblewskiego w r.śm.

12:00

ZBIOROWA:

- O otwarcie serca na działanie Ducha Świętego i przyjęcie Daru Mądrości przez młodzież przygotowującą się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania (int. od Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym).

-Dziękczynno-błagalna, prosząc o błog. Boże, Dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla Teresy i Józefa Jankowskich w 67 rocz. ślubu.

- W int. Bogu wiadomej.

+Eugeniusza Mydłowskiego (int. od brata Witolda z Rodziną).

+Mariannę Pietrzak (int. od Darii z Rodziną).

+Teresę Rokicką w 17 r.śm.

+Krystynę, Ewę, Władysława, Piotra Gąsiorowskich, Janinę, Stanisława Matusiewiczów, Stanisławę Wysokińską.

+Helenę, Mariannę, Bolesława, Stanisława Woźniak.

+Jadwigę Zaranek w 8 r.śm., Mariusza Zaranka.                         

NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA

17:00

+Elżbietę Olszewską.

20.11.2023. – Poniedziałek

WSPOM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, KAPŁANA

7:00

+Piotra Jakuba Derczyńskiego, Zuzannę Derczyńską.

17:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 20).

21.11.2023. – Wtorek

WSPOM. OFIAROWANIA NMP

7:00

+Leokadię Zarzeczną (int. ucz. pogrz.).

17:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 21).

+Zofię, Franciszka Hajduk.

22.11.2023. – Środa

WSPOM. ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY

7:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 22).

17:00

Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy i św. Rity:

- O uzdrowienie Justyny i opiekę M.B. dla Niej (5).

- O uzdrowienie  z choroby Tadeusza.

+Józefa, Stefanię, Władysława, Barbarę, Józefa Konarzewskich.

23.11.2023. – Czwartek

7:00

+Barbarę, Edwarda, Mariannę Cupriak.

17:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 23).

24.11.2023. – Piątek

WSPOM. ŚW. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA DUNG-LAC, KAPŁANA I TOWARZYSZY

7:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 24).

+Eugeniusza Mydłowskiego (int. ucz. pogrz.).

17:00

+Genowefę Cęcelewicz w 12 r.śm., Antoniego Gajewicza w 25 r.śm.

+Stanisławę Woźniak w 30 dzień po śm.

25.11.2023. – Sobota

7:00

+Sławomira Rak (int. od córki Katarzyny z zięciem Wojciechem i dziećmi).

+Mariannę Pietrzak (int. ucz. pogrz.).

17:00

+Mirosława Furmańczyka (greg. 25).

+Genowefę, Aleksandra Karas.

26.11.2023. – 34 Niedziela Zwykła

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7:30

+Elżbietę Pękacką w 4 r.śm.

9:00

+Jana Grzejszczyka w 8 r.śm.

10:30

+Zofię, Jana, Grzegorza Zając, Genowefę, Ryszarda Oręziak.

+Mirosława Furmańczyka (greg. 26).

12:00

ZBIOROWA:

- W int. Iwony, Andrzeja, Maksymiliana, Marysi o błog. Boże, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M.B.

- Dziękczynno-błagalna za Barbarę w 80rocz. urodzin z prośbą o błog. Boże, zdrowie i potrzebne siły duchowe i fizyczne.

+Jana Witkowskiego, zm. z Cr. Witkowskich, Badowskich.

+Barbarę Królak.

+Ludwika Stykowskiego w 5 r.śm., Rodziców: Stanisławę, Józefa Stykowskich.

+Krzysztofa Zarzyckiego w 3 r.śm.

+Krzysztofa Ciaś w 3 r.śm. (int. od żony).

17:00

+Bożenę Kozłowską w 10 r.śm., Jana Kozłowskiego.